Sjöfartstidningens tematidning om farleds- och lotsavgifterna

Sjöfartstidningen har gett ut ett specialnummer om Sjöfartsverkets föreslagna farleds- och lotsavgifter. Det digitala extranumret behandlar avgiftshöjningarna och i Sjöfartstidningens sammanställning framgår tydligt att en allmän uppfattning bland olika intressenter inom sjöfarten är att avgiftshöjningarna varken gagnar miljön eller främjar en styrning av gods från land till sjö.

Läs hela numret här.

Publicerad: 2017-11-02