Sjöfartens framtid hänger på en skör tråd

Finansminister Magdalena Andersson (S) har meddelat att det finns en risk för att införandet av den så kallade tonnageskatten försenas då regeringen hävdar att EU-kommissionen ifrågasätter om regeringens förslag går att förena med EU reglerna. Tanken var att riksdagen skulle fatta beslut före midsommar för att det nya systemet för beskattning skulle kunna införas den 20 juli och börja tillämpas från årsskiftet. Nu kan det inte tas något riksdagsbeslut förrän tidigast i september, eftersom riksdagen är stängd under sommaren.

– Våra rederier har ställt in sig på att tonnageskattesystemet verkligen ska börja gälla den 1 januari 2017 som utlovat. Det säger sjöfartens parter genom Kenny Reinhold, förbundsordförande Seko sjöfolk, Mats Jäderland, vd Sjöbefälen och Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart som är mycket besvikna över att branschen inte fått någon information om att förslaget kunde riskera att stöta på patrull.

– Vi är oerhört oroliga över att denna för svensk sjöfart så viktiga skattereform ännu en gång kan försenas, säger Kenny Reinhold, Seko Sjöfolk. Det nya systemet, vars motsvarighet finns i nära samtliga europeiska sjöfartsländer, handlar om våra rederiers möjligheter att bedriva sjöfart i Sverige under svensk flagg. Vi riskerar att förlora runt 50 jobb varje månad som förslaget ytterligare försenas.

– Vi har förstått att den svenska regeringen har haft intensiva diskussioner med EU-kommissionen för att hitta en lösning, säger Kenny Reinhold, Seko Sjöfolk. Vi utgår från att alla ansträngningar nu görs för att få frågan i hamn. Som läget är nu hänger den svenska sjöfartens möjligheter att växa i Sverige på en alltför skör tråd.