Sjöfartens är på väg mot en arbetsmiljö i världsklass

Den 13 juni anordnades Vågrätts digitala öppna möte. Under tre timmar fick medhörarna lyssna till flera goda exempel som bedrivs inom sjöfarten för att nå visionen om en arbetsmiljö i världsklass.

Mötet öppnades av Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket och ordförande i Vågrätt.

– Vi ska visa upp en rad metoder som fungerar, en stor verktygslåda och ju fler vi är som använder de här metoderna desto snabbare kommer vår bransch att gå från monokultur till multikultur där inkludering är helt naturligt och då har vi kommit långt på vägen mot en arbetsmiljö i världsklass och det är just det som är Vågrätts och branschens mål, säger Katarina Norén.

Under första halvan av mötet presenterades flera goda exempel från projektet REDO 2.0 som Svensk Sjöfart deltar i. Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart som är arbetspaketsledare i projektet berättade om verktyget ”årshjulet” som ursprungligen togs fram av Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp. Verktyget är ett hjälpmedel för rederier att arbeta systematiskt med organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete.

– Från alla de tester vi gjort ombord hos rederierna hittills så ser vi flera lärdomar. Vi får ofta respons från deltagarna att de vill göra fler övningar, det finns en stor önskan om att få sitta ner och diskutera med kollegor. Många pekar också på att de behöver en kunskapshöjning och ett ökat stöd i de frågorna som diskuteras. Dessutom har deltagarna pekat på att ett incitament för att faktiskt genomföra övningarna kan vara något så enkelt som att göra det vid en fikarast. Det som oftast utmålas som möjliga hinder är brist på tid samt att det inte prioriteras av ledningen, då är det rätt så svårt att få till arbetet med årshjulet. Men på de ställen där vi har sett att kaptenen eller vd har visat tydligt vad man tycker i dessa frågor så har det gått bra att genomföra övningar som dessa, säger Carolina Kihlström.

Destination Gotland är ett av fem rederier som är med i REDO 2.0. Under våren 2023 tog rederiet ett beslut som att arbeta med årshjulet inom hela organisationen, där både sjö- och landpersonal inkluderas. Rederiet genomfört 20 sittningar där 350 deltagare, från både sjö- och landsidan, har fått en introduktion till årshjulet av handledare från projektet. Nu har arbetet lämnats över till arbetsledare inom rederiet som ska driva arbetet med årshjulet och dess kommande övningar vidare. Corina Samuelsson, som arbetar med personalfrågor på Destination Gotland menar att arbetet med årshjulet har haft stor positiv påverkan.

– Det vi har märkt när vi tittar på nuläget är att vi har stärkt medvetenheten, personalen förstår att det här är viktigt och de vill jobba med de här frågorna. Vi har överlämnat arbetet till våra arbetsledare med budskapet att nu är det ni som förvaltar det här, men vi finns fortfarande här som stöd. Vill arbetsledarna att vi kommer ut och hjälper till så gör vi naturligtvis det för alla ska vara en del av det här jobbet. Att de anställda har det här med sig som en del av vardagen, att jobba med de här sakerna varje dag. Det stärker också teambuildandet och att man känner sig mer inkluderad och engagerad. Det är jätteviktigt nu att vi jobbar vidare och att vi inte släpper taget, det är viktigt att hålla i och hålla ut naturligtvis, säger Corina Samuelsson.

Destination Gotland fortsätter nu det löpande arbetet med årshjulet och Corina Samuelsson ser ett stort engagemang bland medarbetarna.

– Nu är vi i uppstarten av det här projektet och vi har mycket jobb framför oss. Övningarna kommer löpande, engagemanget är stort och det vi också hör är att många är glada för att vi tar det här steget, att företaget och ledningen tycker att det här är viktiga frågor och vill satsa på det. Det är en god hjälp både för ledare och för medarbetare att vi ser det här som viktigt för oss tillsammans och inte bara för oss som företag utan för hela branschen. Så vi kommer jobba vidare med årshjulet och vi är jätteglada för möjligheten att hoppa på REDO projektet, säger hon.

Angela Jenhed från Stena rederi som är vice ordförande i WISTA Sweden förklarade hur WISTA tillsammans med REDO 2 skapat ett mentorsprogram för kvinnor i sjöfarten.

– Vi vill se fler kvinnor i branschen och vi vill ju att den som satsar på en karriär inom sjöfarten ska trivas, utvecklas och vilja stanna. Det är så otroligt viktigt att stötta och stärka kvinnor som startar upp nu i branschen, men som jag sa innan också alla är viktiga i vår bransch och därför startade vi det här mentorsprogrammet, säger Angela Jenhed.

Under mötet delades också flera andra inspirerande insikter, lärdomar och goda exempel. Marco Vega från organisationen MÄN och Frida Rhedin från Viking Supply Ships beskrev hur de genom REDO 2 skapat möjlighet för besättningarna på isbrytarna att lära sig om våldsprevention. Joakim Dahlman från VTI presenterade resultaten av sin forskning kring mental ohälsa i Sjöfarten och Christina Stave från VTI berättade om hur en jämställdhetsenkät kan vara ett användbart verktyg. Mötet modererades av Cajsa Jersler Fransson.

Se inspelningen av mötet här.

Här kan du läsa mer om projektet REDO 2.0.

Publicerad: 2023-06-15