Sjöfarten skapar arbetsmiljö i världsklass – följ med på resan

Den 26 september firas Världssjöfartens dag i hela världen med temat ”Empowering women in the maritime sector” då hela den globala branschen efterfrågar fler kvinnor inom sjöfarten. För att locka fler personer, inte minst kvinnor, till branschen arbetar branschorganisationen Svensk Sjöfart tillsammans med cirka femton andra organisationer i sjöfarten inom det branschövergripande samarbetet Vågrätt med visionen om en arbetsmiljö i världsklass och noll fall av trakasserier och kränkande särbehandling.

– Inom svensk sjöfartsnäring har vi i många år arbetat med frågan om likabehandling även om vi intensifierat arbetet under senare år; därför är vi mycket glada åt att IMO har ”Empowering Women” som årets tema för Världssjöfartens dag. För oss är det branschgemensamma arbetet högt prioriterat och vi kommer alltid stå upp för att sjöfartsbranschen är en bransch lika mycket för kvinnor som för män. Trakasserier och kränkande särbehandling hör inte hemma i vår bransch och det är viktigt att vi alla fortsätter arbeta aktivt och gemensamt med frågan – både enskilt och gemensamt, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Sedan 2015 har ett antal aktörer i sjöfarten arbetat med frågan om trakasserier och kränkande särbehandling och skapade tillsammans en webbaserad utbildning. Hittills har över 4000 personer gått utbildningen. Under 2017 och 2018 intensifierades arbetet ytterligare tack vare sjöfartens metoo-uppror #lättaankar. I dagsläget arbetar merparten av alla organisationer i sjöfarten för att skapa en arbetsmiljö i världsklass och 2019 skrev parterna under en avsiktsförklaring med syfte att arbeta långsiktigt med frågorna om social hållbarhet. Nu vill man bli fler.

– Vi efterfrågar fler aktörer till vårt samarbete. Exempelvis ser vi gärna att fler myndigheter och gymnasieskolor ansluter sig till arbetet. Vi tror att vi gemensamt kan stärka sjöfarten och skapa en bransch för alla. Vi är också mycket stolta över att Vågrätt i augusti 2019 valdes in i EU-kommissionens Platform for Change, som syftar till att locka fler kvinnor till ett yrkesliv inom transportsektorn. Genom att vara en del av plattformen är det EU-kommissionens och vår förhoppning att andra trafikslag och branscher ska kunna lära sig av Vågrätts arbete, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Idag skapar sjöfarten genom Vågrätt-samarbetet en arbetsmiljö i världsklass på flera olika sätt. Bland annat genom att hålla i regelbundna workshops, skapa diskussionsmaterial, lyfta ledare och medarbetare som är förebilder, forska om metoder och best practice, skapa och sprida informationsmaterial. Dessutom har ämnet lagts till i den grundläggande säkerhetsutbildning för alla ombordanställda, vilket innebär att alla ombordanställda inom en femårsperiod fått möjlighet till utbildning i ämnet.

Fakta Världssjöfartens dag

Det svenska firandet av Världssjöfartens dag arrangeras av Maritimt Forum och Wista Sweden samt Svensk Sjöfart. Firandet äger rum i Stockholm och bland annat talar Svensk Sjöfarts medlemmar Frida Rowland, AtoB@C Shipping, Joakim Lund, Thun Tankers, och Karolina Kjellgren, Wallenius och ordförande i Wista Sweden.

Missade du firandet kan du se det igen på vår Facebook-sida.

Fakta Vågrätt:

Vågrätt startade 2018 och har sedan dess arbetet genom en arbetsgrupp och styrgrupp. Deltagande organisationer i samarbetet är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Studentföreningen Lambda, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

Publicerad: 2019-09-25