Sjöfarten i SVT-dokumentär om arbetet efter Metoo

SVT har publicerat en ny dokumentär om vad som hänt efter metoo i flera olika branscher. Bland annat intervjuas Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket, och Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart i dokumentären.

– Vill man vara med som sjöfartsnäring i en samhällsutveckling som går åt rätt håll då måste man agera inom detta område. Det som var glädjande var att det fanns en gemensam vilja att göra en förändring, säger Rikard Enström bland annat i dokumentären.

Ca 15 organisationer inom sjöfartensbranschen arbetar efter metoo inom samarbetet Vågrätt. Vågrätt arbetar för en arbetsmiljö i världsklass med jämställdhet och likabehandling genom kultur, struktur, kunskap och kommunikation. Inom samarbetet arbetar organisationerna inom olika delprojekt för att driva arbetet framåt. Under 2019 skrev de grundande deltagarna under en avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass och nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling. Flera aktörer har även skrivit på ”Letter of Support” och stödjer arbetet.

Se avsnittet här. 

Se enbart delarna om sjöfart.

Publicerad: 2021-10-06