Se Svensk Sjöfarts sjöfartsfrukost om framtidens sjöfartskompetens live den 29 maj kl.8.15

Här kan du se Svensk Sjöfarts sjöfartsfrukost om framtidens sjöfartskompetens live 29 maj med start kl.8.15.

 

Presentationer från dagen finns här:

2019-05-29_Transport2040_SwedishShipowners_Goteburg

Shipgaz_Sjöfartsfrukost

Svensk Sjöfarts position om smarta fartyg finner du här.