Se Svensk Sjöfarts medlem Northern Offshore Services berätta om deras verksamhet

”Vi jobbar med specialsjöfart och försöker hitta nischer som är ganska oexploaterade. Vi är en ny aktör som arbetar med offshore och även med lite mindre fartyg och försöker modernisera regelverk och vara en förebild samt även en föregångare som kan hjälpa andra företag som vill ta sig an sjöfarten. Vi behöver bra finansiella villkor och banker som kan hjälpa oss, eftersom vi jobbar med sjöfart blir det snabbt mycket pengar. Men vi behöver också myndigheternas hjälp att modernisera regelverk som blir anpassade för en ny typ av fartyg, fartygsmodeller och sjöfart. Jag är positiv och entreprenör så jag tror på en strålande framtid. Vi arbetar mycket inom förnyelsebar, havsbaserad vindkraft, vilket är en bransch som har framtiden för sig – men såklart även vissa utmaningar.” – David Kristensson, Northern Offshore Services.