SCA flyttar hem rederiverksamheten

Vid årsskiftet meddelade Svensk Sjöfarts medlem SCA att man bildar ett nytt shippingbolag, SCA Shipping AB, och samlar sin rederiverkamhet genom att låta de egna RoRo-fartygen ingå. Dessa är m/s SCA Ortviken, m/s SCA Obbola och m/s SCA Östrand. En viktig förutsättning för beslutet om att flytta hem rederiverksamheten till Sverige från Isle of Man har varit tonnageskattens introducerande för några år sedan.

– Det gläder mig mycket att SCA fattat beslutet om att flytta hem rederiverksamheten och det är ett mycket gott kvitto på att de svenska förutsättningarna för att bedriva rederiverksamhet inom landet blivit bättre under senare år. Samtidigt indikerar SCAs beslut vikten av att regeringen skyndsamt utvärderar tonnageskattesystemets effekter och begränsningar så att inte rederiverksamheter i onödan utestängs från att följa detta goda exempel. Idag finns det många rederier som vill gå in i tonnageskattesystemet men inte får eftersom man i för stor utsträckning bedriver sin verksamhet på svenskt vatten. Därmed har det svenska upplägget skapat en direkt konkurrensnackdel för svenska rederier som vill trafikera svenska vatten då utländska dito ofta kan ingå i den nationens tonnageskattesystem säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

Läs SCAs pressmedelandet här.

Foto: Linda Snell, från SCAs pressmeddelande.

Publicerad: 2020-01-05