Satsning på miljö- och klimatfrågor

Nu stärks fokus på klimat- och energifrågorna säger Carl Carlsson som kan berätta att kansliet för projektplattformen Zero Vision Tool och Sweship Energy samlats i egna lokaler. Inflyttningen i de nya lokalerna skedde under julhelgerna. – Miljö- och klimatfrågorna har vuxit i betydelse de senaste åren.

– Föreningen, rederier, hamnar men även kunder och underleverantörer lägger mer och mer fokus på att vara proaktiva och tillsammans arbeta med dessa frågor, säger Carl Carlsson.

Projektet Zero Vision Tool är en samarbets- och projektplattform som drivs gemensamt i industrin för en mer säker miljö- och energieffektiv sjöfart. Sweship Energy är ett nätverk som syftar till att uppnå energieffektivisering ombord på fartyg. Den nya organisationen baseras dels på den nollvision Föreningen antog 2009, dels på klimatfärdplanen Föreningen tog fram och lanserade under 2015.

– Vi har sett att det finns en tydlig samsyn mellan industrin och politikerna när det gäller att minska klimat- och miljöpåverkan och samtidigt öka konkurrenskraften och tillväxten. Det är här vi vill vara med, hitta gemensamma lösningar och driva utvecklingen, säger Carl Carlsson.