Så stärks den svenska sjöfartens konkurrenskraft ur ett skatteperspektiv

Regler för sjöinkomst och tonnageskatt måste harmoniseras. Detta skriver riksdagsledamoten Per Åsling (C) i en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S).

– Sverige har Europas längsta kust, och svensk sjöfart är inte bara en förutsättning utan även en motor för industrin. Även om Sverige i dag har ett ramverk för sjöfarten som i stora delar är väl fungerade finns det behov av justeringar för att skapa likvärdig konkurrens och långsiktiga förutsättningar. Detta gäller särskilt skatteregelverket relaterat till sjöfart och hur detta regelverk harmonierar med annan för området viktig lagstiftning, skriver Per Åsling bland annat.

Svensk Sjöfarts tf VD Anders Hermansson menar att åtgärder gällande skatteregler kräver mindre justeringar, men skulle kunna få stora positiva konsekvenser för Sverige som land.

– Per Åslings fråga sätter fokus på en helt avgörande fråga för sjöfartsbranschen. Att få regelverken att fungera ihop är viktigt för att svenska rederier ska kunna utveckla konkurrenskraftiga och klimatsmarta logistiklösningar för svensk industris behov och för att vi ska få se fler svenska fartyg utmed våra kuster. Med ett antal mindre justeringar i befintlig lagstiftning skulle man avsevärt kunna stärka förutsättningarna för svenska rederier och därigenom se till att vi får både fler säkra och gröna transporter för industrin samtidigt som fler blå jobb skapas i Sverige, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2021-11-17