Riksdagsledamöter efterfrågar insatser för sjöfartsforskning och innovation

Två riksdagsledamöter, Johan Hultberg och Boriana Åberg, har skrivit varsin fråga till Helene Hellmark Knutsson om sjöfartsforskning- och innovation med anledning av en rapport av Lighthouse om nordisk sjöfartsforskning och innovation.

Johan Hultberg ställer sig frågan: ”Avser regeringen att vidta några åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet kring FIUD inom sjöfartssektorn?” och Boriana Åberg undrar i sin tur om ”statsrådet och regeringen kommer att se över möjligheterna till utökat samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor gällande sjöfartsforskning?”.

 

Läs hela Boriana Åbergs skriftliga fråga här.

Läs hela Johan Hultbergs fråga här.

Publicerad:2017-11-10