Riksdagsledamoten Johan Büser (S) på besök hos Svensk Sjöfart

Att bidra till ökad kunskap om sjöfarten är något Svensk Sjöfart arbetar aktivt med. Och att få reda på mer om sjöfart var anledningen till riksdagsledamotens Johan Büsers (S) besök hos föreningen.

– Det en givande sjöfartsdiskussion med Johan Büser (S). Vi pratade bland annat om hur det hållbara samhället ska nås och hur sjöfarten kan bidra i högre utsträckning. Fokus var på frågor om hur man skapa långsiktigt stabila villkor inte minst genom att säkra nettomodellen, hur man skapar möjligheten att bidra till avlastning och samhällsekonomi genom att kunna inkluderas i tonnageskatten samt vikten för av att införa en stämpelavgift istället för en stämpelskatt, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– För oss är det självklart att gör man allt detta kommer vi inom kort att ha dubblerat den svenskflaggade flottan. Något som är nödvändigt för den svenska maritima näringen men det är också nödvändigt för svenskt totalförsvar, för svenskt näringslivs konkurrenskraft och för att vi ska nå de politiska målen om överflyttning och hållbarhet, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2019-10-25