Riksdagsledamot och infrastrukturministern skriver om lotsfrågan

Lotsning av fartyg som är över 70 meter krävs enligt lag i flera områden i svenska vatten. Nu har Sjöfartsverket aviserat att myndigheten inom en snar framtid har en stor brist på lotsar och söker efter fler. Med anledning av detta har riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) skrivit till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och frågat vad han vill göra för att tackla bristen på lotsar.

– Regeringen har en tydlig uttalad ambition att mer gods ska transporteras sjövägen och därför är det viktigt att Sjöfartsverket även i framtiden kan säkerställa att tillgången på lotstjänster är tillfredsställande. Sjöfartsverket för en dialog med berörda universitet och högskolor om hur detta mål ska kunna uppnås. Vid Transportstyrelsen pågår ett arbete som syftar till att ta fram riskbaserade lotsregler vilket ska underlätta för moderna fartyg i områden med krav på lots ombord. Jag kommer följa denna viktiga fråga med stort intresse så att effektiva och säkra lotstjänster finns tillgängliga runt hela den svenska kusten, skriver Tomas Eneroth till Johan Hultberg.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det är bra att lotsningsfrågan uppmärksammas.

– Ett öppnare rekryteringssystem och konkurrensutsättning skulle kunna vara en del av lösningen. Vi är oroade men samtidigt förhoppningsfulla över att problematiken kan lösas. Fler lotsar är dock inte hela lösningen utan det är viktigt att funktionen, säker sjöfart, sker på ett så bra sätt som möjligt – och säker sjöfart kan framföras på flera olika sätt. Ibland kan det exempelvis vara genom traditionell lotsning, ibland en distansbaserad lösning där lotsningen exempelvis sker från land och ibland är ett dispensförfarande mest lämpligt. Det viktiga är nu, när politiken ser problemet, att man är lösningsorienterad och agerar i närtid med beslut och regeringsuppdrag, säger Rikard Engström.

Läs Johan Hultbergs fråga och Tomas Eneroth svar här.

Publicerad: 2019-08-19