Riksdagsledamot frågar om sjöfartens avgiftssystem kan tas bort

Den moderata riksdagsledamoten Sten Bergheden har i en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth om farledsavgifterna kan tas bort helt. Nästan inga andra länder har farledsavgifter, varför ett borttagande skulle öka svensk sjöfarts konkurrenskraft betydligt.

– Vattnets betydelse för sjöfarten må vara störst. Men som god tvåa kommer de ekonomiska förutsättningarna. Därför blir de statliga och de kommunala hamnavgifterna oerhört centrala och vi ser att avgiftssystemet påverkar sjöfartens konkurrenskraft negativt. Dessutom har Sjöfartsverkets nuvarande avgiftssystem resulterat i än mer höjda avgifterna och minskad miljöstyrning. Ser vi till våra grannländer är vi nästan ensamma om farledsavgifter och Finland har exempelvis halverat sina. Om Sverige skulle göra något liknande kommer det vara positivt för svensk sjöfart, men framförallt för svensk industri och svensk tillväxt, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2019-02-04