Reviderade riktlinjer för stora sjöräddningar

Med anledning av det ökade antalet flyktingströmmar i medelhavet publicerade ICS år 2014 riktlinjer för handelsfartygens hantering av stora räddningsinsatser till sjöss. En andra upplaga med stöd av flera organisationer (ASF, ECSA, ETF, ITF, CLIA, Intercargo, InterManager, Intertanko och IPT) med uppdaterad information har nu publicerats som hjälp för rederiernas handlingsplaner för det fortsatta räddningsarbetet.

Läs LARGE SCALE RESCUE OPERATIONS AT SEA – REVISED GUIDELINES