Regeringen ger uppdrag att analysera fossilfrihet för statligt ägda fartyg

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg, till exempel vägfärjor och lotsbåtar. Trafikverket ska också lämna förslag till en strategi inklusive åtgärder.

-Staten ska vara ett föredöme i den omställning som hela transportsektorn måste göra. Därför är uppdraget en viktig del i regeringens arbete med att utveckla hållbara transporter, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Sveriges klimatmål har bland annat slagit fast att växthusgasutsläppen för inrikes transporter, förutom luftfart, ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

– Vi välkomnar regeringens uppdrag att utreda hur statligt ägda fartyg kan delta i omställningen till fossilfria alternativ. Frågan är om man inte kan påbörja arbetet med omställning direkt  och varför exkluderas vissa fartyg såsom isbrytare?  Det är viktigt att arbeta för hela sjöfartens omställning och vi hoppas uppdraget leder till ökade forskningsmedel till sjöfarten, med särskilt fokus på innovation, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-02-23