Svensk Sjöfart positiva till att regeringen föreslår tillskott till Sjöfartsverket

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man föreslår ett tillskott till Sjöfartsverket om 130 MSEK för att mildra effekterna av pandemin på myndigheten och sjöfartsbranschen.

– Det är positivt att Sjöfartsverket får ett tillskott för att mildra effekterna av pandemin, vilket är helt nödvändigt med tanke på den situation man befinner sig i. Vi förutsätter att detta innebär att man inte höjer farleds- och lotsavgifterna den 1 september såsom man tidigare aviserat. Även om det är välkommet att myndigheten får ökade medel i år så är situationen för verket fortfarande inte hållbar. Det är viktigt att regeringen sätter sig ned och, i linje med riksdagens tillkännagivande, löser ut Sjöfartsverkets grundproblematik i att anslagen bara täcker tio procent av dess totala kostnader.  För att kunna finansiera och operera ny isbrytare så krävs det exempelvis att anslagen höjs även långsiktigt. Regeringen måste tydligt ta ett långsiktigt större ägaransvar för att sjöfartens kapacitet ska kunna nyttjas och svenskt näringsliv ska kunna stärkas – men dagens besked är mycket bra och helt i rätt riktning vilket gläder mig, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-05-27