Rederier tvingas finansiera räddningsverksamhet på land

Förra året köpte Sjöfartsverket sju nya räddningshelikoptrar. Dessa ska kunna användas till insatser både till sjöss och på land. Fram till juni i år har verket fakturerat de kommuner som begärt hjälp av helikoptrarna till olika räddningsinsatser på land. Men efter kritik från Sveriges kommuner och landsting beslutade Sjöfartsverket att göra insatserna på land gratis för kommunerna.

Sjöfartsverket finansieras till stor del av farledsavgifter vilket innebär att det i praktiken är handelssjöfarten som får betala notan.

Noomi Eriksson, ställföreträdande generaldirektör på Sjöfartsverket säger att de insatser som har utförts så här långt ryms inom den befintliga finansieringen.

Pia Berglund, vd på Svensk Sjöfart, är inte nöjd, och menar att de extra arbetsuppgifterna innebär att det på sikt inte kommer finnas något utrymme att sänka farledsavgifterna. Föreningen har längre drivit frågan om en sänkning av farledsavgifterna samt möjligheterna att ytterligare differentiera avgifterna som incitament för de rederier som ligger steget före i arbetet med energieffektivisering.
– Att då i detta läge utöka hur Sjöfartsverkets resurser nyttjas utan att klart ange hur detta ska finansieras förvånar. Vi kan inte mer än utgå från att bistånd till kommunal räddningstjänst kommer att täckas via just anslag och inte via farledsavgifter.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6231627

http://www.di.se/artiklar/2015/8/14/rederier-tvingas-finansiera-raddning-pa-land/