Projektförslag om hållbar sjöfart efterfrågas

Det maritima kompetenscentret Lighthouse, som Svensk Sjöfart är partner, driver branschprogrammet ”Hållbar Sjöfart” på uppdrag av Trafikverket. Branschprogrammet har nu öppet för att ta emot projektförslag för 2021.

Programmet har som övergripande målsättning att skapa en internationellt konkurrenskraftig, hållbar och säker sjöfartssektor med god arbetsmiljö.

Minst en av de utförande parterna i projekten ska vara medlem i Lighthouse, vilket innebär att Svensk Sjöfarts medlemsrederier är välkomna att medverka i branschprogrammet. Projektförslag skickas in senast den 15 maj och vidareutvecklas sedan i dialog mellan föreslagande organisationer och branschprogrammets aktörer. Mer information finns här.

De projekt som drivs inom branschprogrammet delas in i programmets tematiska områden:

  • Fartygsdesign, framdrivning och handhavande
  • Maritimt arbetsliv
  • Effektiva transportsystem, styrmedel och affärsmodeller
  • Digitalisering och automatisering

– Branschprogrammet Hållbar sjöfart är en flerårig satsning från Trafikverket för att verkligen bidra till att sjöfarten når hållbarhet, ur alla aspekter och inom programmet samarbetar olika aktörer från olika bakgrund. Det innebär också att det inte krävs färdigformulerade frågor och svar i mer forskningsbaserade projekt, inom programmet är det öppet för att lyfta frågor, ídéer och behov som flera aktörer tillsammans kan ta sig an, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

– I fokus för kommande år står innovationsprojekt där lösningar utvecklas och demonstreras. Bland pågående innovationsprojekt behandlas exempelvis frågan om hur en propeller optimeras för seglande oceangående fartyg och hur lättviktsmaterial kan öka möjligheten att använda elektrifiering på längre sträckor med roro-fartyg. Framtida projekt skulle kunna finnas inom en mängd områden, kanske det handlar om att testa nya bränslen, att implementera lösningar med AI-stöd, kopplingen mellan transport på vatten och på land, eller något helt annat område! De frågor som lyfts av industrin prioriteras ofta högt – både för det i sig är en bekräftelse på att frågan är prioriterad och för att det finns möjlighet att nå verkliga resultat genom ett stort kunnande och möjlighet att innovationen sprids. Jag vill därför varmt rekommendera alla medlemmar att ta chansen att delta i branschprogrammets arbete, säger Suzanne Green.

Publicerad: 2021-05-04