Prata sjöfart med oss i Almedalen!

Ca 90 procent av alla transporter går via sjövägen. Sjöfarten är en grundbult för att säkra den svenska handeln och Sveriges försörjningsberedskap. Men vi står inför flera utmaningar, den svenska handelsflottan måste växa och framtidens sjöfolk måste säkras för att Sverige ska fungera både i fred, kris och krig. Vad vill politikerna och myndigheterna göra för att säkra sjöfartens framtid? Den svenska sjöfarten står dessutom för flera världsledande innovationer och arbetar ständigt med den gröna omställningen. Men vad krävs för att sjöfarten ska kunna ställa om? Om detta och mycket mer kommer Svensk Sjöfart att prata om under Almedalsveckan. Om du är på plats hoppas vi att vi ses där!

Svensk Sjöfart är medarrangör till Maritim Mötesplats, belägen i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1, där bland annat tre lunchseminarier arrangeras av Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna och Sveriges hamnar (Transportföretagen). Årets tema för Maritim Mötesplats är ”För ett konkurrenskraftigt Sverige, vikten av försörjningstrygghet, säkerhet och omställning”. Nedan kan du läsa om de seminarier vi är med och arrangerar.


Hur håller sjöfarten Sverige flytande i kris och krig?

Arrangör: Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen (Blå Tillväxt)

Datum och tid: 28 juni 2023, kl. 09.30-10.15

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Den svenska handelsflottan är nödvändig för Sveriges försörjningsberedskap. Hur många fartyg krävs för att säkerställa Sveriges försörjningsberedskap och vad behöver göras för att Sveriges handelsflotta ska öka?

Flera rapporter, myndigheter och sjöfartsbranschen själv har indikerat att den svenska handelsflottan är för liten för att trygga Sveriges försörjningsberedskap. Hur ser försvarsutskottet på sjöfartens betydelse i fred, kris och krig? Hur vill utskottet jobba för en förändring och vilka åtgärder vill man se? Detta och mycket mer kommer diskuteras under Blå Tillväxts seminarium på Maritim Mötesplats.

Medverkande:
Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, Moderaterna
Hanna Gunnarsson, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Lars Wistedt, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Mikael Larsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet


Starkare svensk sjöfart – vad behövs för att Sverige ska fortsätta fungera i fred, kris och krig?

Arrangör: Svensk Sjöfart

Datum och tid: 29 juni 2023, kl. 09.30-10.15

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

För att Sveriges handel och transporter ska fungera är sjöfarten ett helt ovärderligt transportslag. Sedan flera år tillbaka har dock den svenska handelsflottan minskat och idag råder brist på svenskflaggade fartyg och sjöpersonal. Vilka åtgärder krävs framöver för att Sverige ska fortsätta fungera?

Ca 90 procent av alla transporter till och från Sverige sker sjövägen. Sedan flera år tillbaka har dock den svenska handelsflottan minskat så mycket att flera myndigheter samt branschen larmat om det låga antalet svenskflaggade fartyg och bristen på sjöpersonal. För att diskutera vägen framåt bjuder Svensk Sjöfart in till ett öppet rundabordetsamtal om sjöfartsfrågor för att diskutera vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska fungera både i fred, kris och krig.

Medverkande:
Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, Moderaterna
Helena Gellerman, Riksdagsledamot, Liberalerna
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Ulrika Heie, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Magnus Oscarsson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Claes Berglund, Chef för Public Affairs & Sustainability, Stena AB
Johanna Boijer Svahnström, Informationsdirektör, Viking Rederi AB
Lars Höglund, vd, Furetank
Ewa Skoog Haslum, Marinchef, Försvarsmakten
Jonas Bjelvenstam, Generaldirektör, Transportstyrelsen
Carolina Kihlström, Moderator, Föreningen Svensk Sjöfart


Hur ökar vi transporteffektiviteten genom samverkan mellan järnväg, väg och sjöfart?

Arrangör: Tågföretagen, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Sjöfart

Datum och tid: 29 juni, 13.00-13.45

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Transportberoendet i samhället är stort och väntas fortsatt öka. Vikten av transporteffektivitet och fokus på omställning inom transportsektorn bör vara en avgörande del av utvecklingen av framtidens transporter. Intermodala transporter är en given lösning som kan underlätta dessa utmaningar.

I dag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Transportsektorn har ålagts ett tufft beting att ställa om till följd av globala, europeiska och nationella krav om minskade växthusgasutsläpp. För att nå de svenska nationella klimatmålen måste utsläppen minska med närmare 10 procent per år fram till 2030. Fram till 2040 är dessutom Trafikverkets prognoser att transportvolymerna kommer att öka med 50 procent. Därmed blir optimeringen av samverkan mellan väg, järnväg och sjöfart ett viktigt bidrag i omställningen. Att sträva efter transporteffektivitet är naturligt inom åkerinäringen, godsjärnvägen och sjöfarten och handlar i grunden om den mest effektiva vägen från punkt A till punkt B. Men för att uppnå ökad transporteffektivitet krävs dock ett antal åtgärder på både kort, medel och lång sikt vilket diskuteras under detta seminarium.

Medverkande:
Gustaf Engstrand, Tågföretagen
Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
Anders Hermansson, Svensk Sjöfart
Erica Kronhöffer, Green Cargo
Mattias Goldmann, moderator, 2030-sekretariatet


Framtidens hållbara sjöfart – vad krävs på land?

Arrangör: Svensk Sjöfart

Datum och tid: 29 juni 2023, kl. 14.00-14.45

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Den svenska sjöfarten står för flera världsledande innovationer, testar nya bränslen och arbetar ständigt med den gröna omställningen. Vilka ändringar på land behövs för att hållbar sjöfart ska flyta?

Tillgången på nya bränslen och infrastrukturen för nya bränslen är en helt central fråga och flera av framtidens utmaningar handlar inte bara om vad som görs inom sjöfarten, utan vad som händer på land. Vad är på gång inom sjöfarten gällande grön omställning? Hur ser nästa generations fartyg ut och vilka bränslen kommer att användas? Hur ser infrastrukturen ut på land idag och vad krävs imorgon? Hur ser tillgången på nya bränslen ut för sjöfarten? Vad krävs för att sjöfarten ska kunna ställa om? Vad kan politiken göra? Detta och mycket mer kommer att diskuteras under samtalet.

Medverkande:
Per Tunell, VP, Sustainability & Business Development, Wallenius
Elisabeth Lönne, Chief Commercial Officer, Stena Line AB
Edvard Molitor, Hållbarhetschef, Göteborgs Hamn
Marlene Burwick, Direktör för Public Affairs, ST1
Kajsa Ryttberg-Wallgren, Global tillväxt & vätgasaffärschef, H2GS
Anders Hermansson, moderator, Svensk Sjöfart


Hur säkrar vi framtidens sjöfolk så att Sverige fortsätter fungera?

Arrangör: Svensk Sjöfart, Transportföretagen Sjöfart

Datum och tid: 30 juni 2023, kl. 13.00-13.45

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Sverige står inför en stor utmaning – mer sjöpersonal behövs inom en snar framtid för att varor och passagerare ska kunna fortsätta transporteras till och från Sverige. Hur kan politiken bidra till att säkra Sveriges framtida transporter och sjöfartsbranschens behov av sjöfolk?

Hela 90 procent av Sveriges import och export går sjövägen och 21 miljoner passagerare reste med fartyg till och från Sverige under 2022. Idag arbetar ca 8000 personer direkt inom den svenska sjöfarten, medan branschen sysselsätter närmare 100 000 personer indirekt. En ny rapport visar dock att branschen står inför ett omfattande behov av mer personal, långt mer än vad som utbildas varje år.

Medverkande:
Mathias Bengtsson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Niels Paarup-Petersen, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Caroline Helmersson-Olsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Camilla Hansén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet


Lunchseminarier Maritim Mötesplats

Arrangörer: Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna och Sveriges hamnar (Transportföretagen)

Datum och tid: 28-30 juni, 11.30-12.10

Onsdag: Vad tycker näringsutskottet om sjöfart, energi och handel?

Torsdag: Vilka är sjöfartsnäringarnas utmaningar kopplat till hållbarhet och säkerhet?

Fredag: Sjöfartsverket, slussar och sjöfartens skatter – vad vill politikerna?

Publicerad: 2023-05-31