Positiva siffror i årets flaggstatstabell

Resultaten är fortsatt positiva för de allra flesta flaggstater som är ansvariga för säkerheten och miljöprestanda för världens handelsfartyg.

Det skriver den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping, ICS, i sjöfartsindustrins årliga Flag State Performance Table. Syftet med publikationen är att uppmuntra fartygsägare att upprätthålla en dialog med sina flaggstater och bidra till att underlätta förbättringar av säkerheten, miljön och anständiga arbetsvillkor.

– Informationen i årets Flag State Performance Table fortsätter att vara positiv, med anmärkningsvärda förbättringar på flera områden, inklusive regeringars närvaro vid IMO-möten. Det är en positiv utveckling att årets tabell visar att mindre flaggstater har visat förbättringar i prestanda, säger Guy Platten, generalsekreterare för ICS.

Läs pressmeddelandet på engelska på ICS:s webbplats.

Se hela tabellen på ICS:s webbplats.

 

Publicerad: 2024-01-30