POLITIKER PRATAR SJÖFART (5) – Boriana Åberg (M), ledamot i trafikutskottet

Boriana Åberg (M) är ledamot i trafikutskottet och berättar om bland annat tre åtgärder hon vill se för sjöfarten framöver.

Lyssna eller läs nedan.


Hur ser du på sjöfartens betydelse för Sverige?

– Jag ser väldigt positivt på sjöfarten. Det är en mycket viktig näring som skapar många nya arbetstillfällen, hjälper oss att lösa miljöproblemen och om mer fraktades på sjön skulle allt vara bättre, säger Boriana Åberg.

Vilka åtgärder vill du se för sjöfarten?

– Det är tre åtgärder som är väldigt viktiga. För det första; sjöfartssystemet måste vara förutsägbart. Innan något rederi bestämmer sig för att flagga svenskt måste man veta hur sjöfartsstödet ser ut. Jag tycker också att tonnageskatten ska utvidgas och att fler fartyg och rederier ska kunna ta del av den. Som en tredje punkt tycker jag att man bör se över farledsavgifterna och finansieringen av Sjöfartsverket, säger Boriana Åberg.

Om Moderaterna kommer in i regeringsställning, hur kommer vi att märka det om fyra år?

– Först kommer man få ett bättre företagsklimat; enklare regelverk, lägre skatter för företagande och bättre rekryteringsmöjligheter. Min stora förhoppning är att sjöfarten då är det självklara alternativet av frakt av gods och även inlandssjöfarten, kustsjöfarten och närsjöfarten har fått den plats de förtjänar i den svenska infrastrukturen, säger Boriana Åberg.

Publicerad: 2018-09-05