Permanenta alkobommar utreds

Detta tillkännagav regeringen genom en debattartikel i dagens SVD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/alkobommarna-ar-har-for-att-stanna_4412493.svd
Pia Berglund kommenterar: Vi välkomnar en utredning, trafiksäkerheten på våra vägar och vatten är en viktig fråga för alla aktörer i samhället så också för oss. Det är dock viktigt att en sådan här uppgift ses som en del av en polisiär eller i vart fall allmän uppgift och inte något som kan läggas på rederierna att ansvara för. Vi utgår från att det är en av de saker som kommer att belysas i utredningen.