”Nya villkor har gjort den svenska flaggan konkurrenskraftig”

I somras förutspådde Svensk Sjöfarts ordförande Ragnar Johansson att förbättrade villkor för svensk sjöfart skulle innebära en inflaggning; bara några månader senare aviserade Furetank, Älvtank och Erik Thun AB att de flaggar in.

”För Svensk Sjöfart är den absolut viktigaste frågan just nu den svenska handelsflottans storlek. Den har minskat kontinuerligt under de senaste 20-30 åren och vi har jobbat med dessa frågor under alla dessa år och de sista två åren har vi fått stor framgång inom de viktiga frågorna. Vi har fått nya regelförändringar, vi har fått vår tonnageskatt och vi har fått bra långsiktiga avtal med fackföreningarna som gör det idag möjligt och idag kan vi säga att sedan ganska nyligen är den svenska flaggan konkurrenskraftig med alla länder i Europa och jag är ganska säker på att det kommer att innebära en inflaggning. Det är bara en fråga om hur stor den kommer att bli och det kommer att ta lite tid. Vår tonnageskatt har några skönhetsfläckar som vi behöver titta på. Den begränsar allt för många fartyg. Det innebär att vår kusttankflotta har svårt att ingå i tonnageskatten”

Publicerad: 2017-12-14