Nya guidelines för minskade svavelutsläpp

Den internationella redarföreningen, ICS, har skapat guidelines för att hjälpa fartyg att implementera IMO:s globala regler för svavelutsläpp. Reglerna träder ikraft 1 januari 2020 och innebär att fartyg inte får släppa ut mer än 0,5 % svavel i bränslet. Cirka 70 000 fartyg beräknas vara berörda av det nya regelkravet. Även om svenska redare är väl förbereda, är det inte alltid så internationellt. ICS:s rapport är därför mycket välkommet som ett stöd för att hjälpa alla aktörer att uppnå regelkraven.

– Svenska redare ligger i framkant vad gäller miljö och klimat och för den svenska sjöfartssektorn är därför de nya reglerna positiva. Vi är också glada över att den internationella redarföreningen skapat riktlinjer och stöd till fartyg som behöver extra hjälp att uppnå de nya riktlinjerna. Det är viktigt att globala utmaningar också resulterar i globala lösningar, något som sker i detta fall, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart.

Läs ICS:s rapport “Provisional Guidance to Shipping Companies and Crews on Preparing for Compliance with the 2020 Global Sulphur Cap’”  här: https://bit.ly/2x7B7tC

 

Publicerad: 2018-09-18