Ny rapport visar att 165 000 lastbilar skulle kunna ersättas med sjöfart

En ny rapport från Sjöfartsverket visar att 165 000 lastbilar skulle kunna ersättas med sjöfart, vilket skulle leda till minskad trängsel på vägarna och även minska de totala utsläppen. Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att en viktig del för att öka överflyttningen är farleds- och lotsavgifterna.

– Vi välkomnar att Sjöfartsverket tagit fram denna rapport och det blir mycket tydligt vilken stor potential som finns. Ett stort hinder för överflyttningen är Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter och kostnaderna i de ofta kommunalt ägda hamnarna. Exempelvis det nya rederiet Wallenius-SOL skulle göra en resa till Gävle hamn för att där fylla på gods när man passerade hamnen och hade tillgänglig kapacitet. Hamnavgiften skulle äta upp 13 procent av kostnaden och de avgifter som Sjöfartsverket skulle ta ut uppgick till 32 procent för lots respektive 49 procent för farledsavgiften – en avgift för att fartyget använder vattenvägen in till hamnen. Den senare typen av avgift är mycket ovanlig internationellt sett. Lasten fick gå vidare på lastbil i stället. Sjöfartsverket beslutade nyligen att pausa de planerade avgiftshöjningarna till den 1 september, men vill vi se en ökad överflyttning är det snarare en minskning som krävs. Det är därför viktigt att regeringen ökar anslagen till myndigheten rejält så att anslagsnivån är i nivå med den politiska ambitionen annars kommer överflyttning även fortsatt vara något som bara finns på politikens och infrastrukturhållarnas önskelista, säger Rikard Engström.

Läs mer om rapporten.

Publicerad: 2021-03-05