Ny rapport om svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018

Trafikanalys har släppt rapporten om sjöfartens internationella konkurrenssituation 2018. Rapporten visar att den svenskregistrerade handelsflottan har fortsatt att minska under 2017 till 304 fartyg på minst 100 brutto. Utvecklingen under början av 2018 indikerar däremot ett ökat intresse för det svenska registret. Rapporten visar också att samtidigt som den svenskregistrerade flottan minskat, fortsätter den svenskkontrollerade flottan att växa. Det sammanlagda tonnaget har ökat från drygt 12 miljoner brutto år 2010 till drygt 15 miljoner brutto år 2017, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på 3,2 procent enligt Trafikanalys.

Läs mer här.

Publicerad: 2018-06-20