Ny ledning för Svensk Sjöfarts medlem Erik Thun AB

Styrelsen för Erik Thun AB meddelar härmed att man utsett Johan Källsson som VD för koncernen då Anders Källsson önskar lämna samma uppdrag. Beslutet är fattat som ett led i processen att lämna över ansvaret till nästa generation i familjen.

En koncernledningsgrupp bestående av Johan Källsson, Henrik Källsson samt Agne Axelsson, CFO, kommer att leda arbetet framöver. Johan Källsson kommer att ha ett helhetsansvar för verksamheten samt fokusera på frågor relaterade till organisationsutveckling och personal liksom externa kontakter inom näringsliv och politik. Henrik Källsson fortsätter som vice VD och kommer att vara ansvarig för kommersiella och operativa frågor inom shippingverksamheten liksom teknik och utveckling av nya fartyg.

– Vi ser framemot att som tredje generation gemensamt få axla ansvaret, säger Henrik Källsson, och vi känner oss i all ödmjukhet så redo som vi kan med de år vi redan har som aktiva i företaget. Johan och jag gläds över att få göra detta tillsammans i en spännande tid med många nybyggen av klimatsmarta fartyg.

Johan Källsson instämmer och säger: Vi har jobbat länge med detta i sikte. Henrik och jag har en samsyn omkring verksamheten som gör att vi kompletterar varandra väl. Vi är tacksamma för förtroendet och glada för möjligheten att tillsammans ta företaget vidare och fortsätta vara en hållbar svensk partner över generationer.

Förändringen är ett naturligt steg i det generationsskifte som pågått under en längre tid. Koncernens inriktning och verksamhet kommer att vara densamma även under det nya ledarskapet, där affärsplanen som togs fram under 2018 är vägledande för det dagliga arbetet.

Anders Källsson tar ett steg tillbaka men kommer att arbeta deltid framöver och vara en mentor till koncernledningen. Anders kommer också att behålla sin plats i styrelsen.

– Min bedömning är att tiden är mogen för nästa generation att ta över huvudansvaret, säger Anders Källsson, och jag ser framemot att, efter många år i bolaget, få mer fritid samtidigt som jag naturligtvis fortsatt kommer att dela med mig av mina erfarenheter och den kunskap jag samlat på mig genom alla år jag verkat inom shipping.

Publicerad: 2019-05-08