Nordiska rederiföreningar i SvD debatt: ”Märkligt beslut om id-kontroller för sjöresor”

Föreningen Svensk Sjöfart, Rederierna i Finland, Norges Rederiforbund och Danske Rederier skriver i SvD debatt om regeringens beslut om att införa ID-kontroller för långväga sjötransporter, något som de nordiska redarföreningarna finner mycket märkligt då det bland annat innebär att privata aktörer utför myndighetsarbete och att man går emot principer om fri rörlighet.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2022-04-13