Moderaterna vill se en mer förutsägbar och rättssäker beskattning av sjömän

På grund av en ny dom i högsta förvaltningsdomstolen har tillämpningen av det Nordiska skatteavtalet lett till stora problem för många ombordanställda. Nu har frågan uppmärksammats av Moderaterna som lagt fram ett utskottsinitiativ.

– Den nya tolkningen innebär en ohållbar situation för enskilda sjömän. Förutsägbarheten för dessa individer i fråga om beskattning och därmed vilken inkomst den enskilde sjömannen kommer att få av utfört arbete och vilken skatt som ska betalas blir i det närmaste obefintlig. Även för arbetsgivaren skapar detta en ohållbar situation, då arbetsgivaren behöver agera för att deras anställda inte ska hamna i kläm. Ovan på detta skapar den nya ordningen en betydande administrativ börda för den enskilde, men framförallt för rederierna som behöver lägga betydande tid för att inför beskattning ta fram underlag för varje enskild anställd , skriver Niklas Wykman, Helena Bouveng, Boriana Åberg, Kjell Jansson och Fredrik Schulte bland annat.

För att lösa problemet vill Moderaterna nu att regeringen återkommer med förslag på lösningar.

– Regeringen bör återkomma med förslag på lämpliga åtgärder som säkerställer en förutsägbar och rättssäker beskattning av svenska sjömän som i vissa fall utför arbete utanför Sveriges gränser. Detta för att skapa förutsägbarhet och en mer rättssäker hantering för rederier och företag inom sjöfarten liksom även för den enskilde arbetstagaren, skriver de moderata politikerna.

Svensk Sjöfart ser mycket positivt på det utskottsinitiativ som presenterats.

– Vi välkomnar utskottsinitiativet. Frågan är bekymmersam för ombordanställda och våra medlemsrederier som såklart inte vill att deras anställda ska råka illa ut. Från den svenska sjöfartens sida hoppas vi att utskottsinitiativ verkligen leder till att regeringen tar tag i frågan så att situationen för de ombordanställda och rederierna blir både förutsägbar och rättssäker, säger Anders Hermansson, vice VD för Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-04-15