Missa inte ”Stärkt konkurrenskraft för svensk industri – webinar om nya isbrytare” 22 mars!

Frågan om nya isbrytare är central för svensk industris konkurrenskraft och en fråga som diskuterats under året. Vad är på gång i frågan? Hur ser behovet av nya transportlösningar ut för svensk industri och andra transportköpare? Hur säkerställer vi förutsättningar för industrin i hela Sverige att utvecklas och tillgång till goda transportmöjligheter året om? Vad säger rederierna som ska leverera service till svensk industri och andra kunder? Hur ser kraven och visionerna ut från politiker på central, regional och lokal nivå? Hur ser den vidare processen ut? Detta och mycket mer kommer att diskuteras på vårt isbrytarwebinar den 22 mars.

Bland annat kommer Sjöfartsverket att berätta om det senaste inom isbrytarfrågan och företag som Northvolt, SEKAB och EFO kommer att diskutera hur projektet påverkar hela Sveriges industri.

Arrangörer till webinaret är Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Näringslivets transportråd, Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Norrbottens Handelskammare, Sveriges Hamnar, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Handelskammaren MittSverige.

Läs mer och anmäl dig här.

Publicerad: 2021-02-26