Missa inte Vågrätts öppna möte den 13 juni!

Den 13 juni är det dags för nästkommande öppna Vågrätt-möte! Välkommen att inspireras och få reda på mer om hur branschen arbetar med bland annat mentorskapsprogram, trivsel ombord, våldsprevention och mental ohälsa. Huvudarrangör för årets öppna möte är Sjöfartsverket.

Anmälan sker här.

Program

09:00 Katarina Norén, Sjöfartsverket håller öppningstal som ordförande i Vågrätts styrgrupp.

09:20 Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart och Corina Samuelsson, Destination Gotland berättar om hur REDO2s årshjul implementeras ombord i färjorna.

09:45 Marco Vega, MÄN och Frida Rhedin, Viking Supply Ships beskriver hur man genom REDO2 skapat möjlighet för besättningarna på isbrytarna att lära sig om våldsprevention.

10:10 Angela Jenhed, WISTA Sweden och Stena förklarar hur WISTA tillsammans med REDO 2 skapat ett mentorsprogram för kvinnor i sjöfarten.

10:30-10:45 Paus

10:45 Joakim Dahlman, VTI framför resultaten av sin forskning kring mental ohälsa i Sjöfarten.

11:10 Johanna Linder, Transportföretagarna och Stefan Lang, Sjöfartsverket tar med oss på resan från att skapa konceptet Jämställdhetsvecka till hur och varför det fick bli en hel månad på Sjöfartsverket. Johanna berättar om nya verktyg i Framfart.

11:40 Christina Stave, VTI utforskar hur en jämställdhetsenkät kan vara ett bara verktyg

Publicerad: 2023-05-22