”Minska de statliga avgifterna för sjöfarten”

Farleds- och lotsavgifterna har de senaste åren ökat betydligt för den svenska sjöfartssektorn. Avgifterna är nästintill unika för Sverige och Svensk Sjöfart har tidigare rapporterat om att avgifterna leder till minskad konkurrenskraft för den svenska sjöfartssektorn. På grund av coronaviruset har sjöfartssektorn drabbats mycket hårt och i bland annat Finland och Estland diskuteras att minska eller helt ta bort avgifterna för att skapa andrum för rederierna, något som Svensk Sjöfart efterfrågar även i Sverige.

– För att stärka svensk sjöfart och svensk industri ytterligare behöver regeringen skyndsamt säkerställa att den statliga farledsavgiften tas bort, eller åtminstone minskas mycket kraftfullt, i det krisläge som AB Sverige nu befinner sig i. I Finland diskuteras det att nolla farleds- och lotsavgifterna 2020-2021. Estland nollar i första skedet till september. Andra länder har aldrig haft någon farledsavgift, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-04-01