Miljösanktionsavgifter kan bli verklighet

På en interpellationsdebatt i Riksdagen informerade miljöminister Karolina Skog att regeringen kommer att föreslå möjligheten att införa miljösanktionsavgifter för överträdelser av svavelförordningen. Miljösanktionsavgifter tas ut av den fysiska eller juridiska person som överträtt svavelreglerna. Ansvaret är alltså strikt, avgiften ska tas ut även om uppsåt eller oaktsamhet inte föreligger. Förslaget kommer att skickas ut på remiss om ett par veckor.

Föreningen Svensk Sjöfart är positiva till beskedet.

– Vi välkomnar beskedet om sanktionsavgifter för de aktörer som bryter mot svaveldirektivet. Våra medlemsrederier ligger i den absoluta framkanten inom utvecklingen av hållbar sjöfart och man har en absolut ambition om att göra den så hållbar som möjligt. Efterlevnad av svaveldirektivet är en icke-fråga utan snarare ett hygienkrav för dem. Därför är det bra att det äntligen ser ut att bli ett genombrott i frågan. Vi har länge efterfrågat sanktioner för dem som inte sköter sig – annars är konkurrenssituationen snedvriden och förlorarna är miljön och de seriösa rederierna. I det avseendet är sanktionsavgifter och kontroller mycket viktiga pusselbitar för att skapa en hållbar sjöfart, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2017-11-22