Miljö, klimat och rekryteringsfrågor under Världssjöfartens dag

Den 28 september arrangerade Maritimt Forum Sveriges firande av Världssjöfartens dag. Dagen är instiftad av FN:s sjöfartsorganisation IMO och årets tema var ”MARPOL at 50 – Our commitment goes on”.

Johanna Rantsi (M), sjöfartspolitisk talesperson och ansvarig för Riksdagens maritima nätverk, höll i en utfrågning av Ingela Berntson, vd Skärgårdsredarna, Eric Tedesjö, vd Sveriges Hamnar, Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart och Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening. Samtliga menade att det finns flera viktiga frågor framöver som behöver lösas och där Maritimt Forum kan spela en stor roll.

– Tre punkter som är viktiga framöver är näringsvillkor och att man drar iland detta och ser till att svenska rederier får samma konkurrensvillkor som våra grannländer så att rederiverksamheten i Sverige kan fortsätta att utvecklas, kompetensförsörjningen är nästa punkt där vi behöver få ett antal förordningsförändringar, den sista punkten är klimatomställningen och Sjöfartsverkets farledsavgifter och vi måste få ett system där staten tar ett tydligt ansvar och skattefinansierar det som inte ska gå via avgifter, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

– Många av våra medlemmar är familjeföretag och de kliv som skärgårdsredarna tar i dag har inte tidigare generationer behövt ta. De som går först och ställer om tar stora risker och istället för Transportstyrelsen dyra och långa process så behöver de något som är snabbt, är säkert och tydligt. Antingen får man ge Transportstyrelsen mer medel eller så får man tala med generaldirektören och diskutera formerna hur det inte fungerar idag och hur det borde fungera. Energimyndigheten har ett industrikliv, men för sjöfarten finns inget som motsvarar detta, säger Ingela Berntson, vd Skärgårdsredarna.

– Vad jag ser nu på väg in är hamnen som energinod och nu ser man fler och fler hamnar som utarbetar strategier i den här riktningen. Nyindustrialiseringen i norra Sverige är ett bra exempel på vad som händer och det saknas idag ett samlat grepp om sjöfartens klimatomställning. Gällande hamnen som energinod eller hubb, där är det tydligt att lagstiftningen kring el inte är gjord för mellanhanden som hamnen är och det är därför väldigt trassligt för exempelvis mindre hamnar. Här behövs en översyn. Det tredje är effektiviseringar av hela sektorn. För att effektivisera behöver vi också digitalisera, säger Eric Tedesjö, vd Sveriges Hamnar.

– Farledsavgifterna är en av de viktigaste punkterna framöver och vi kräver inte noll i farledsavgifter men vi vill inte betala för isbrytning eftersom det är som vinterväghållning och vi vill inte betala för fritidsbåtar eller helikoptrar. Totalt utgör dessa punkter en kostnad om ca 500 MSEK. Om man inte behöver betala för det som inte har med handelssjöfarten att göra är vi nöjda och vi är mycket oroliga över vad som händer 2025 när klimatkompensationen försvinner. Den höjningen kommer skrämma bort sjöfarten som ett alternativ. Sedan har vi problem med gränspolisen och det finns en fråga om gränsövergångar som är en svår fråga. När exempelvis en person behöver komma hem och iland i Sverige har det inte varit problem men nu måste man gå till en utsedd gränsövergång och politiken bestämmer vilka kommuner som har gränsövergång för sjöfart. Alla hamnar som har internationell trafik har inte en gränsövergång, exempelvis Tjörn, vilket gör att alla personer inte kan gå iland, säger Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening.

Det årliga IMO-talet hölls av Maria Gelin, enhetschef Transportmarknadsenheten, Landsbygd- och infrastrukturdepartementet. Maria Gelin berättade även om vad som väntar framöver för den svenska sjöfarten.

– Andreas Carlson deltog på Donsö Shipping Meet och i sitt tal tog statsrådet upp vikten av svenskflaggade fartyg och inte minste av beredskapsskäl. Statsrådet berättade om utredning av stämpelskatt och tonnageskatt och svenskt bare-boat register för at öka antalet svenskflaggade fartyg. Sedan spelar inget av detta någon roll om man inte har människor ombord, därför pågår just nu en översyn av frågor kopplat till sjöfartens kompetensförsörjning. Även valet till IMO:s råd är en fråga där vi har hög kompetens och experter. Sverige kandiderar återigen och man avser ha fortsatt hög svansföring i IMO och vara värdstad för WMU. Allra sist vill jag lyfta hatten till alla er som är early-movers, det är viktigt at poängtera hur mycket ni betyder för utvecklingen och bidrar med viktig inspiration till oss och våra politiker när vi bedriver arbete med våra policys, säger Maria Gelin.

I en panel diskuterade även Margareta Jensen Dickson, Stena Line, Christina Palmén, Svensk Sjöfart, Elin Kristensson, vd Northern Offshore Services AB och Northern Energy & Supply AB och Magdalena Bosson, vd Stockholm Hamnar om hur sjöfarten kan bli attraktivare som arbetsgivare.

– Synlighet och samordning är en sådan viktig sak. Nära samarbete kring praktik är också viktigt. Man ska inte heller tappa sin själ i branschen men försöka hitta och jobba med det som är modernitet och modern teknik. Exempelvis som Stockholm Norvik som jobbar med automatisering och lyfta och visualisera att ny teknik är en del av vardagen, Magdalena Bosson.

– Det brukar vara så att om man väl kommer in i branschen så är det få som lämnar. Det finns så mycket bra människor i branschen och det måste få synas. För systemet behöver man hjälp att bli mer konkurrenskraftiga och ju bättre villkor man får desto mer växer klustret och branschen. Man behöver också trycka på gällande utbildningar, man behöver leta i många nationer för att hitta personal till våra fartyg och vi behöver ha klass 7 och vi har inte möjlighet att plocka upp dem, säger Elin Kristensson.

Publicerad: 2023-10-02