Möte om 183-dagarsregeln

Under Svensk Sjöfarts medlemsworkshop om 183-dagarsregeln deltog Skatteverket och ett 30-tal av Svensk Sjöfarts och Sarfs medlemmar samt representanter för SEKO Sjöfolk och Sjöbefälsförbundet. Flera frågor lyftes under mötet, bland annat kring de domar som ägt rum som resulterat i oklarheter kring regelns tillämpning. Totalt är det cirka 300-400 personer som berörs av de nya reglerna.

– Även Skatteverket är bekymrade över tillämpningen på 183-dagarsregeln. Under ett löpande inkomstår kan man inte lämna ett tydligt förhandsbesked, utan det beror på vad sjömannen kan visa när man lämnar deklarationen, menar Skatteverkets representanter på plats.

Frågor kring varför just Azorerna valts som gränsdragning för Europafart och Oceanfart, arbetsgivarens ansvar och konsekvenserna på samhället om färre svenskar arbetar ombord på sjöfart diskuterades också på mötet.

Vid mötet informerade också Pia Berglund, Svensk Sjöfart och Mikael Huss vid Sjöbefälsföreningen om de uppvaktningar som görs av Blå Tillväxt mot Finansdepartementet i frågan. En ändring av definitionerna av fartområdena är prioriterade för Blå Tillväxt.

Länkar för vidare information:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/366017.html?date=2017-12-21&q=hfd+1553-17

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/323984.html?q=Utl%C3%A4ndskt+fartyg+i+oceanfart+183-dagarsregeln

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/Sok.html?query=Geografisk+avgr%C3%A4nsning+av+oceanfartsomr%C3%A5det+i+3+kap.+12+%C2%A7+IL&year=2018

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368766.html?date=2018-03-02&q=Inneb%C3%B6rden+av+att+arbetsgivaren+h%C3%B6r+hemma+inom+EES+i+den+s.k.+oceanfartsregeln+i+3+kap+12+%C2%A7+IL

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/368764.html?date=2018-03-02&q=Vem+kan+anses+ha+anst%C3%A4llning+ombord+enligt+den+s.k.+oceanfartsregeln+i+3+kap.+12+%C2%A7+IL

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/Sok.html?query=L%C3%B6n+under+upps%C3%A4gningstiden+eller+motsvarande+%C3%A4r+inte+sj%C3%B6inkomst+om+arbete+inte+utf%C3%B6rs+p%C3%A5+fartyg+i&year=2018

 

Publicerad: 2018-08-30