Mälardalsrådet vill se ökad användning av sjöfart

SVTs lokala nyheter informerar om att kostnaderna för trängsel och trafikköer i Stockholm beräknas kosta 6 miljarder kronor varje år. Mängden gods beräknas också öka med 65 % de kommande åren. Kristoffer Tamson (M), trafiklandstingsråd, säger till SVT att man vill öka användningen av sjöfart för att lösa problemet, något som Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström ser som goda nyheter.

– Det är glädjande att Mälardalsrådet ser potentialen i att använda sjöfarten i större omfattning för att avlasta vägarna. Mälardalen är en av Sveriges stora trafikinfarkter idag och kommer så att vara under överskådlig tid. Exportvärdet i Mälardalen är cirka en fjärdedel av Sveriges totala exportvärde. När godsmängderna ökar drastiskt samtidigt som antalet invånare också ökar måste transportsystemets resurser användas bättre. Det handlar exempelvis om ökat samåkande, förändrat beteende men kanske viktigast, just som Mälardalsrådet noterar, att använda vattenvägarna i högre utsträckning. Där finns en stor potential inte bara i Mälardalen utan i hela landet, säger Rikard Engström.

För att uppnå sjöfartens potential finns dock flera utmaningar, till exempel sjöfartens avgifter.

– Faktum är att avgifterna för att hämta gods i hamn, som bland annat består av statliga avgifter för att använda vattenvägen men också kommunala, eller semi-kommunala, hamnavgifter sätter käppar i hjulen. Att denna kapacitet finns men inte används slog exempelvis Trafikverkets kapacitetsutredning fast för ett antal år sedan. Sedan dess har allt för lite gjorts för att vi ska kunna ta tillvara denna potential. Svensk Sjöfart välkomnar Mälardalsrådets slutsats och ser med spänning fram emot att man försöker realisera ambitionen. Det behöver Mälardalen och Sverige för att minska trängsel, men också av ekonomiska skäl och miljöskäl. Sjöfarten är redo när förutsättningarna finns, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2018-10-15