Majoriteten av alla remissvar om Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter starkt kritiska

Remissvaren gällande Sjöfartsverkets avgiftshöjningar har nu lämnats in. En del instanser har valt att inte kommentera förslaget, men den stora majoriteten är kritiska till höjningarna visar Sjöfartstidningens sammanställning. Sjöfartsverket föreslår från 2019 höjningar på fem procent på lotsavgiften och 1,9 procent på farledsavgiften. Bland de kritiska rösterna återfinns Göteborgs Hamn, Näringslivets Transportråd, Sveriges Skeppsmäklarförening och Vänerregionens Näringslivsråd.

– Att återigen höja sjöfartens avgifter går tvärs med de politiska besluten om att mer gods och passagerare ska transporteras sjövägen. Vi föreslår istället att Sjöfartsverket väntar med att höja avgifterna tills man ser hur intäkterna från avgiftsmodellen som infördes 2018 och senaste årens avgiftshöjningar slår mot handelssjöfarten. Det är viktigt att man ser de föreslagna höjningarna om cirka 50 miljoner som ett tillägg till de höjningar om 215 miljoner som redan genomförts de två senaste åren. Det svenska avgiftssystemet är en stor konkurrensnackdel för svensk sjöfart. När vi tittar på våra europeiska konkurrenter ser vi att majoriteten inte har farledsavgifter alls och i Finland beslutade man exempelvis att sänka avgifterna med 50 procent. Sjöfartsverkets avgifter försämrar därmed svensk sjöfarts konkurrenskraft, vilket till slut kommer slå mot svensk industri, säger Christina Palmén som arbetar med miljö- och säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-11-08