Lighthouse får ökad finansering för branschprogrammet ”Hållbar Sjöfart”

Det maritima kompetenscentret Lighthouse, som Svensk Sjöfart är partner i, har fått ökade medel för branschprogrammet ”Hållbar Sjöfart”. Trafikverket, som står för finansieringen, har sett programmets goda resultat och beslutat att öka finansieringen från 10 till 11,5 miljoner årligen. Branschprogrammet öppnar nu för att ta emot projektförslag för 2021. Projektförslag skickas in senast den 18 maj. Minst en av de utförande parterna i projekten ska vara medlem i Lighthouse, vilket innebär att Svensk Sjöfarts medlemsrederier är välkomna att medverka i branschprogrammet. .

– Branschprogrammet är ett unikt samarbete där olika aktörer tillsammans identifierar viktiga frågor för branschen och tillsammans tar sig an att söka svaren på dem. Projekten etableras ofta utifrån en fråga som någon av industrirepresentanterna lyfter. Inte minst syns det i innovationsprojekten, där pågående innovationsprojekt rör autonom säkerhet, lättviktsmaterial i el-fartyg, propeller i seglande fartyg och ökad digitalisering i hamnar, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

– Det är för att kunna ta sjöfarten mot en hållbar framtid som branschprogrammet finns. Att aktörerna tillsammans utvecklar idéerna till förstudier, forskningsprojekt och innovationsprojekt är en av branschprogrammets största styrkor. Här är det inte några färdiga projektansökningar som efterfrågas utan idéer och förslag. Jag vill därför varmt rekommendera alla medlemmar att fundera på vilka frågor man vill att branschprogrammet ska ta sig an och höra av sig till oss på kansliet, säger Suzanne Green.

Läs mer här.

Publicerad: 2020-04-28