Lighthouse får forskningsprogram om 100 miljoner kronor

Lighthouse, samverkansplattformen för sjöfartsforskning- och innovation, har fått beviljat 10 miljoner kronor per år i 10 år.

– Sjöfarten erbjuder stora möjligheter men står inför stora utmaningar och måste radikalt minska sina utsläpp, såväl till luft som till vatten, för att på allvar vara ett hållbart transportalternativ i framtiden. Även de andra aspekterna av hållbarhet är viktiga att arbeta med, så att sjötransporter kan erbjudas till konkurrenskraftiga villkor och med en god och utvecklande arbetsmiljö. Lighthouse ser fram emot att arbeta med detta tillsammans med sina nuvarande och kommande medlemmar samt övriga i branschen som har samma fokus och mål, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

Läs mer på Lighthouse hemsida. 

Publicerad: 2019-02-27