Ledarskap önskas för Östersjöregionen

Kongressen Baltic Sea Future har arrangerats för första gången den 6-7 mars på Stockholmsmässan av Stockholms Universitet, SustainableSeas/Stiftelsen Hållbara hav och Stockholms stad. HKH Kronprinsessan Victoria inledde dagarna som hade temat innovation, vision och ledarskap för en hållbar Östersjöregion.

Svensk Sjöfart, Sjöfartstidningen och Skärgårdsredarna var på plats som utställare. På bilden ses fr vänster: Janis Pavuls, Tallink Silja, Irene Fällström, Svensk Sjöfart och Pär-Henrik Sjöström, Sjöfartstidingen.

– Vi ser det här som en möjlighet att komma i kontakt med kommunrepresentanter runt Östersjön, säger Irene Fällström. Det är viktigt att sjöfartsnäringen finns med och lyfter fram sjötransporternas betydelse och den nytta man bidrar till för näringsliv och samhälle.

Fredrik Larsson, miljöansvarig Svensk Sjöfart, medverkade som talare med sin rubrik How municipalities can support sustainable shipping.

Fredrik Larsson informerade om rederiernas arbete med att reducera fartygens miljöpåverkan.

-Jag har en ”önskelista” för kommunerna i östersjöländerna för hur man lokalt kan främja en miljösmart sjöfart, sade Fredrik Larsson:

– Det handlar inte om fler regelverk. Vi har en hel rad kommande bestämmelser redan nu som täcker så gott som alla utsläpp man kan tänka sig. Det finns ett antal internationella konventioner från IMO som vissa stater kring Östersjön inte har anslutit sig till. Det avgörande är att implementera existerande regelverk. Sjöfarten är global och vi måste alla ha samma spelregler.

Fredrik Larsson lyfte också upp behovet av incitament:

– Om fartygen är mer hållbara än regelverket kräver kanske vi behöver incitament. Vi kan kanske sänka avgifterna för anlöp med fartyg som är grönare än andra.

Även offentliga upphandlingar kan styra sjöfarten i en mer hållbar riktning.

– Inkludera i era procedurer att ni ska använda hållbar sjöfart, påminde Fredrik Larsson. Då skapar ni en efterfrågan på hållbara fartyg och då blir det lättare för oss att finansiera hållbara fartyg.

Monika Stankiewicz på Helcom betonade det goda samarbetet mellan Helcom och sjöfartsnäringen och talade varmt för näringen.

– Sjöfarten är en förebild för andra verksamheter. Generellt vad gäller skyddet av havsmiljön och i synnerhet övergödningen av Östersjön har sjöfarten gjort sin andel vad gäller näringsämnen. Jag tycker att det är ett kraftfullt budskap, vi har samarbetat länge med sjöfarten som har tagit sitt ansvar för sina utsläpp av kväve och fosfor. Sjöfarten fungerar som ett exempel för andra sektorer för att visa att det är möjligt.

Läs mer: Sjöfartstidningen: http://www.sjofartstidningen.se/helcom-berommer-sjofarten/

Fredrik L och Monika Stankiewicz _IMG_7056