Läs om det senaste som händer inom sjöfarten!

Vad händer inom frågan gällande ID-kontroller? Hur påverkas sjöfarten och sjömän av kriget i Ukraina? Hur kan en sänkning av farledsavgifterna möjliggöras? Vad krävs för fler svenskflaggade fartyg? Detta och mycket mer kan du läsa om i Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Publicerad: 2022-03-24