Kinesisk delegation på besök hos Svensk Sjöfart

Svensk Sjöfart har fått besök av en kinesisk delegation från ”Sichuan Provincial Water Resources Department” som är i Sverige för att lära mer om hur Sverige arbetar med miljö- och klimatfrågor med särskild tonvikt på vattenmiljön. Delegationen besöker såväl företag som myndigheter under sin Sverige-vistelse. Vid besöket hos Svensk Sjöfart fick de en presentation om föreningens och medlemmarnas väg mot en mer hållbar sjöfart och hur olika aktörer bidrar och kan bidra i arbetet om en mer konkurrenskraftig, säker och miljövänlig sjöfart.

– Det bärande temat är att hållbarhetsutmaningarna är globala och att bra sjöfart, och mer använd sjöfart, tar oss mot det hållbara samhället. Vi har kommit en bit på väg och svensk sjöfart ligger i framkant i många avseenden. Men vi är inte i mål. Det är en ansenlig väg kvar innan sjöfarten är hållbar och för att nå dit måste vi jobba lokalt, regionalt och globalt och inte minst inspireras och dra lärdom av de satsningar som gjorts och görs. Delegationen som var på besök ställde många frågor under mötet, framförallt kring vårt miljö- och klimatarbete där Sverige är världsledande, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Cecilia Andersson, Stena Lines Environmental Manager och ordförande i Svensk Sjöfarts miljökommitté berättade för delegationen om Stena Lines verksamhet med tyngdpunkt på arbetet utifrån FN:s hållbarhetsmål och tog exempel i såväl beteendefrågor på individnivå och tekniska lösningar.

– Plast i haven är ett globalt problem och Stena Line arbetar mycket med utfasning av engångsplast ombord på fartygen. De nya E-flexerfartygen, där de första levereras mot slutet av året, kommer bland annat att ha mycket bra system för att hantera såväl grå- som svartvatten. Minskad miljöpåverkan, genom exempelvis biooljor, läckagesäkra system och en koppar-fri anti-fouling, har hela tiden varit i fokus i design- och byggnations-fasen och kommer också att vara prioriterat när fartygen sätts i drift, säger Cecilia Andersson.

Publicerad: 2019-09-20