”Jag är väldigt positiv när det gäller sjöfartens möjligheter”

Svensk Sjöfart intervjuade Boriana Åberg (M), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet om sjöfartens potential. Se vad hon svarade i videon nedan.

 

”Jag är väldigt positiv när det gäller sjöfartens möjligheter. Tänk bara på de enorma vattenvägar som bara väntar på alla fartyg som ska transportera passagerare och gods. Tänk på alla fartyg vi har som är miljövänliga och drivs på LNG eller metanol och alla andra innovationer som hjälper sjöfarten att återta den platsen i svenskt transportsystem som det en gång har haft. Jag kommer att driva motionen om ett gemensamt Trafikverk till det att den bifalls och det är extremt viktigt att man ser transportsystemet som en helhet både när man skapar regler och när man fördelar resurser. Ska man verkligen göra något av idén att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart så måste man ha en helhetssyn.” – Boriana Åberg (M), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet