Isbrytningen bör finansieras av infrastrukturplanen

Idag debatterade Kristdemokraternas Magnus Jacobsson och Socialdemokraternas infrastrukturminister Tomas Eneroth infrastrukturplaneringen för 2022-2033.

– Infrastrukturplaneringen är ett mycket viktigt område inte minst då man under denna period måste brottas med kraftigt ökat transportbehov enligt bland annat Trafikverkets prognoser men också då Sverige är halvvägs till då nettonollutsläpp ska ha skett. Detta ställer krav på infrastruktur och transporter. Förutom fullföljande av de projekt som är med i planen 2018-29, finns det saker som  inte togs upp idag men som för en hållbar framtid behöver läggas till i den kommande uppdaterade planen. Bland annat är detta att isbrytningen helt finansieras inom planen. Det gäller såväl nyinvestering i Sjöfartsverkets isbrytare som drift av desamma. Funktionen är helt avgörande för sjöfart, men också för konkurrenskraften och arbetstillfällena inom basindustrin. Då kan vi närma oss de politiska målen om konkurrenskraftigt AB Sverige, överflyttning till sjöfart och inte minst är isbrytningen nödvändig för totalförsvaret. Sverige har inte råd att inte lägga in isbrytningen i planen. , säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Se diskussionen i riksdagen här: https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/planeringen-av-infrastrukturinvesteringar_H710172

Publicerad: 2019-12-06