Internationella redareföreningen föreslår global koldioxidavgift

”Inför en global koldioxidavgift för fartyg över 5000 GT och tillsätt en klimatfond som bidrar till sjöfartens omställning”. Detta skriver den internationella redareföreningen, International Chamber of Shipping (ICS), i ett pressmeddelande som inspel till COP 26 som hålls under hösten.

Klimatfonden som föreslås av ICS kan exempelvis bidra till att en ny infrastruktur för bunkring kan skapas så att nya bränslen kan användas globalt.

– Sjöfarten behöver en global marknadsbaserad mekanism som minskar prisgapet mellan bränslen med noll utsläpp och konventionella bränslen. Den snabba utvecklingen av sådana här mekanismer är centrala om världens regeringar vill visa att man faktiskt vill göra det man säger. Det är ingen tvekan om att tekniska förbättringar kan möjliggöra en övergång till en sjöfart utan utsläpp, säger Guy Platten, generalsekreterare för ICS bland annat.

Föreningen Svensk Sjöfart har sedan länge en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 och har bland annat tillsammans med Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar publicerat en Färdplan för fossilfri sjöfart. Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart, menar att det vore bra för klimatet om en global koldioxidavgift och en forskningsfond för sjöfarten infördes.

– Klimatkrisen är global och inte regional, därför är det betydligt effektivare med globala regler istället för regionala så att vi inte riskerar att problemen bara flyttar sig någon annanstans. Förhoppningsvis tas ett beslut som möjliggör minskade utsläpp och en omställning av den globala sjöfarten. Den svenska sjöfartssektorn ligger lång fram i denna utveckling och testar exempelvis nya bränslen och konstruktioner av fartyg. Det är dock ofta svårt att idag konkurrera med aktörer som använde konventionella bränslen då transportköpare sällan vill betala mer för ett klimatvänligt fartyg. Dessutom kostar dessa fartyg ofta betydligt mer att tillverka. ICS förslag skulle därför kunna vara en del i att en förändring kan ske på global nivå, säger Fredrik Larsson.

Publicerad: 2021-09-06