International Chamber of Shipping förnyar sin profil

Den internationella redareföreningen ICS förnyar sin profil den 13/9 2017 genom att bland annat byta logga. ICS har ett gott ryckte som den organisation som faktiskt representerar redare inom alla segment och på global basis. ICS har under längre tid arbetat konstruktivt med sjöfartens miljö- och klimatpåverkan och ska ses som en konstruktiv partner i att bygga en hållbar sjöfart.

– Som en modern sjöfartsorganisation behöver man utvecklas med sina medlemmar och sin samtid. I tillägg till en ny logga sker också ett större förändringsarbete inom föreningen, vilket är lika viktigt säger Claes Berglund, representant vid ICS styrelsemöte för Svensk Sjöfart vid mötet i London.

ICS(17)29 - ICS Logo (002)

Den nya loggan för ICS

Läs mer här.