Igår firades Världssjöfartens dag 2022

Under gårdagen firades Världssjöfartens dag världen över och i Sverige stod Maritimt forum som huvudarrangör för dagens firande på Göteborgs Stadsmuseum. Det konstaterades att årets tema ”New technologies for greener shipping” ligger helt rätt i tiden och att det svenska maritima klustret leder utvecklingen för att uppnå den gröna omställningen.

Under det svenska firandet välkomsttalade Christine Hanefalk, vd, Maritimt forum och Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson.

– Jag tror att fler människor har börjat uppmärksamma de system som får världen att snurra runt, där sjöfarten är en omistlig del av samtliga varukedjor och en förkrossande del av världshandeln är beroende av sjöfart. När allting inte flyter på som det brukar blir allmänheten alltmer uppmärksam på sjöfartens centrala bidrag till de systemen. Det är också på grund av att sjöfarten har en så stor del av världshandeln som vår omställning är så pass viktig. Men den här omställningen då, det var inte längesen vi talade om de nya fartyg eller bränslen som skulle finnas om 10–15 år och nu börjar vi närma oss den framtiden och vi ser på bränslesidan, tekniksidan och rederisidan att det verkligen börjar hända saker vilket känns väldigt spännande, säger Christine Hanefalk.

– Idag firas Världssjöfartens dag med temat ”New technologies for greener shipping” och jag kan inte tänka mig ett tema som passar bättre för det svenska maritima klustret. Det är ett kluster där det finns en genuin vilja att arbeta med hållbarhet, där rederier såväl utrustningstillverkare ligger oerhört långt fram. Vi har innovativa företag, som ofta leder utvecklingen framåt och tillsammans med många engagerade medarbetare inom vår bransch som varje dag funderar på hur vi kan nå lite längre, hur vi kan bli ännu bättre? bedrivs utvecklingen framåt, säger Anders Hermansson.

Riksdagsledamoten, Anders Hansson (M), talade om vad som ligger pipeline framöver och Björn Garberg som är Nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart pratade om sjöfartens omställning genom gröna sjöfartskorridorer.

– Årets tema sitter som handen i handsen med det jag jobbat mycket med under det här året, nämligen gröna sjöfartskorridorer. ”Getting to zero” initiativet kommer tjäna ett 150–160 tal aktörer, rederier, hamnar, varuägare, leverantörer med flera, med en gemensam målbild, nämligen att ställa om sjöfarten och att man innan 2030 ska ha emissionsfria korridorer på plats. Det här med att ställa om sjöfarten kan nästan kännas som en oöverstiglig utmaning, när man tänker på alla de fartyg, rederier, linjer, länder med mera, som involveras i det här. Men genom att zooma in perspektivet, se på samarbete mellan aktörerna blir det väldigt konkret och det känns också plötsligt görbart, säger Björn Garberg.

Från rederiernas perspektiv talade Lars Höglund, vd, Furetank rederi och Christer Bruzelius, Senior Partner & Project Owner, Gotland Tech Development.

– Det finns ingen lösning som passar alla, olika rederier kommer ta sig an den gröna omställningen på olika sätt, beroende på vilka förutsättningar som krävs för den trafik de bedriver. För vår trafik är vätgasen en väldigt viktig pusselbit, säger Christer Bruzelius.

Caroline Båth, Liquid Wind AB, förklarade på vilket sätt E-metanol kan vara en skalbar lösning för sjöfarten framöver.

– Det är enorma mängder fossila bränslen som vi ska ersätta och det innebär också att vi måste titta på mer skalbara lösningar och där är vi övertygade om att ny teknik kommer vara en viktig del av den resan. energieffektivisering är något vi har jobbat på väldigt länge och kommer fortsätta göra det i framtiden, men det är också viktigt att vi hittar en balans här mellan lösningar vi ser i framtiden och lösningar som ligger närmare kommersialisering idag, säger Caroline Båth.

Dagen avslutades med en teknikrunda där Jörgen X Karlsson från ABB, Per-Erik Larsson från METS Technology och Ethan Faghani från Cetasol presenterade flera inspirerande exempel från marin teknik och forskning.

Publicerad: 2022-09-30