ICS lanserar verktyg för mångfald och inkludering inom sjöfarten på internationella kvinnodagen

Den internationella redareföreningen ICS skriver i ett pressmeddelande att man har tagit fram en ”Maritime Diversity and Inclusion Charter” som syftar till att hjälpa rederier att förbättra deras årliga utvärdering gällande mångfald och inkludering. Verktyget är utvecklat av ICS Diversity panel och Women´s Panel.

Den 8 mars lanserar även ICS kampanjen #ThisIsWhataSeafarerLooksLike för att bredda bilden av vem som jobbar inom sjöfartssektorn. Flera svenska rederier deltar i kampanjen.

Läs mer.

Publicerad: 2022-03-08