ICS årliga flaggstatstabell publicerad

Den internationella redareföreningen (ICS) publicerar varje år sjöfartsindustrins ”Flag State Performance Table” vars syfte är att uppmuntra fartygsägare att upprätthålla en dialog med sina flaggstater och bidra till att underlätta förbättringar av säkerheten, miljön och anständiga arbetsvillkor. I ett pressmeddelande skriver ICS att årets tabell visar en ökning med 25 % av flaggstater som rapporterat om sjöfolks arbetsförhållanden jämfört med föregående år.

Tabellen samlar data om flaggstaternas skyldigheter mot specifika kriterier, inklusive portstatskontroll (PSC) register, ratificering av internationella konventioner och deltagande i IMO-möten. Varje år ska flaggstater rapportera om arbetsförhållanden som en del av sina ILO-revisionsåtaganden. Några av de arbetsförhållanden som är specifika för sjöfolk inkluderar repatriering av sjöfolk och tillhandahållande av boende, hälsoskydd och sjukvård. Tabellen visar att 67,6 % av flaggstaterna rapporterade om sina ILO-revisionsåtaganden, en ökning med 25 % jämfört med föregående år där endast 42,9 % av rapporterna lämnades in, vilket tyder på en ökad medvetenhet kring rapporteringsområdets betydelse.

Sjöfartsnäringen blir alltmer digitaliserad och den gröna omställningen pågår, vilket kommer leda till förändringar i sjöfolks sätt att arbeta. En fortsätt ökning av rapporteringsnivåerna är avgörande för att upprätthålla sjöfolks välfärd och säkra arbetsförhållanden.

– Det är lovande att se en så stor ökning av rapporteringen om ILO:s arbetsförhållanden. Sjöfolk är en viktig kugge i försörjningskedjan, som gör det möjligt att förflytta 90 % av den globala handeln. Deras välfärd bör ha högsta prioritet och genom att öka rapporteringen kan vi identifiera vad vi måste göra för att förbättra standarderna, säger Guy Platten, generalsekreterare ICS, i pressmeddelandet.

Tabellen visar dessutom att ett rekordantal flaggstater uppnått full kvalificeringsstatus under USA:s kustbevaknings Qualship21-program.

Läs ICS pressmeddelande här.

Läs tabellen i sin helhet här.

Publicerad: 2022-02-01